Adatkezelési tájékoztató / Privacy notice

Adatkezelési tájékoztató

A GDPR-nak megfelelően társaságunk, a Fluart Innovative Vaccines Kft. különös hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, a kapcsolódó elvek és előírások betartására, valamint az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartására.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön által önként rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 
Az adatkezelés célja és ideje
Az adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulásának megfelelően kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából kezeli az személyes adatait. Az Ön hozzájárulása visszavonásig érvényes. Az adatkezelő az említett személyes adatokat bizalmasan és kizárólag a fenti célokból kezeli. Az adatkezelő az említett személyes adatokat nem továbbítja harmadik félnek.
 
Az Ön jogai
Kérésére az adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy személyes adatait hogyan kezelik. Továbbá bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést; kérheti személyes adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását vagy akár tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak részleteiről nyomtatott másolatot kapjon, vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az aktuális adatkezelő akadályba ütközne.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai sérülnek, joga van bírósághoz fordulni. Az ilyen jogi eljárást az információs törvény 22. §-a szabályozza.

Jelenleg az Ön személyes adatait a GDPR hatályba lépése előtt adott hozzájárulása alapján kezeljük, amely a GDPR szerinti hozzájárulásnak tekinthető. Ön visszavonhatja vagy módosíthatja hozzájárulását, vagy akár kérheti adatai törlését a Kapcsolat gombra kattintva.

Az adatkezelő neve: Fluart Innovative Vaccines Kft.
Bejegyzett székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 7.
Cégjegyzékszám: 13 09 072374
Telefonszám: +36-26-336597
Honlap: www.fluart.hu
Kapcsolattartó személy: Horváth Gábor, Ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselőt nem neveztek ki.

Privacy notice

In compliance with the GDPR, our company, Fluart Innovative Vaccines Kft., places a special emphasis on the protection of personal data, adherence to related principles and regulations, and the respect for fundamental human rights and freedoms.

Legal Basis for Data Processing

The personal data you voluntarily provide to us is processed based on your consent.

Purpose and Duration of Data Processing

The data controller will process your personal data solely for the purpose of contacting you, in accordance with your explicit consent. Your consent remains valid until it is withdrawn. The data controller will treat the aforementioned personal data confidentially and exclusively for the above purposes. The data controller will not transfer the mentioned personal data to any third party.

Your Rights

Upon request, the data controller will inform you about how your personal data is being processed. Furthermore, you may at any time request access to your personal data; request the modification, correction, or deletion of your personal data; request the restriction of data processing or object to the use of your personal data. You are entitled to receive a printed copy of the details of your personal data or to have this data transmitted to another data controller without any hindrance from the current data controller.
Please note that if your rights under the relevant laws are violated, you have the right to take legal action. Such legal procedures are regulated by Section 22 of the Information Act.
Currently, your personal data is processed based on your consent given before the GDPR came into effect, which is considered consent under the GDPR. You can withdraw or modify your consent, or even request the deletion of your data, by clicking on the Contact button.

Name of Data Controller: Fluart Innovative Vaccines Kft.
Registered Office: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 7.
Company Registration Number: 13 09 072374
Telephone Number: +36-26-336597
Website: www.fluart.hu
Contact Person: Gábor Horváth, Executive Director
Data Protection Officer: Not appointed.

Scroll to Top